Jesteś tutaj: gustownydom.com.pl > Domy drewniane > Dom murowany a drewniany

Umowa najmu

Niezależnie od tego czy wynajmujesz całe mieszkanie, czy tylko pokój, na krótko, czy  na dłużej, zawsze podpisuj umowę najmu. Umowa powinna chronić interesy obu stron, natomiast często te proponowane przez wynajmujących są bardzo jednostronne i niekorzystne dla najemcy. W takim przypadku lepiej taką umowę sobie darować. Co powinno się znaleźć w każdej umowie najmu? Data, miejsce zawarcia, strony, okres najmu, przedmiot najmu (jego stan prawny, powierzchnię itp.), wysokość czynszu, sposób i termin płatności, warunki wypowiedzenia, prawa i obowiązki stron, podpisy. Można zawrzeć w niej również zapisy co do kar umownych, zastrzeżenia co do specjalnego sposobu korzystania z mieszkania a także kwestię kaucji. Istotną kwestią jest również możliwość rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, np. gdy najemca nie płaci, a wynajmujący np. nie zapewnia sprawnej instalacji wodnej czy gazowej.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby komentować.